ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 36 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ Map

Τηλ.: 210 6984674 - 6944736072ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ

Στραβισμός ονομάζεται η κατάσταση κατά την οποία ενώ και τα δυο μάτια είναι ανοικτά μόνο το ένα είναι στραμμένο στο αντικείμενο προσήλωσης, ενώ το άλλο είναι στραμμένο σε άλλη κατεύθυνση. Πρόκειται για μια πάθηση που απασχολεί περίπου το 1-2% του γενικού πληθυσμού. Ο στραβισμός μπορεί να είναι συγκλίνων ή αποκλίνων ανάλογα με το αν μάτι που στραβίζει στρέφεται προς τα έσω ή έξω αντίστοιχα. Ο στραβισμός μπορεί να είναι έκδηλος ή λανθάνων.

Φυσιολογικά ο εγκέφαλος δέχεται δύο παρόμοιες εικόνες από κάθε μάτι, τις οποίες ταυτίζει και έτσι επιτυγχάνεται η διόφθαλμη στερεοσκοπική όραση. Στην περίπτωση του στραβισμού είναι πιθανό ο εγκέφαλος να απορρίπτει την εικόνα που δέχεται από το μάτι που στραβίζει, για να αποφύγει τη σύγχυση και τη διπλωπία, με μια διαδικασία που λέγεται απώθηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη αμβλυωπίας, δηλαδή μεγάλης μείωσης της οπτικής οξύτητας στο μάτι αυτό εξαιτίας της μη χρησιμοποίησης του. Η θεραπεία του στραβισμού έγκειται στην χρησιμοποίηση γυαλιών, πρισματικών φακών, επικάλυψη και χειρουργική αποκατάσταση ή συνδυασμού όλων των παραπάνω. Είναι σημαντική η λειτουργική αποκατάσταση της διόφθαλμης όρασης σε παιδιά όσον το δυνατόν σε μικρότερη ηλικία. Η επέμβαση συνίσταται στην χειρουργική παρέμβαση στους οφθαλμοκινητικούς μύες όπου με κατάλληλα ράμματα ρυθμίζεται η θέση των αξόνων των ματιών. Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία και διαρκεί περίπου μία ώρα.