ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 36 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ Map

Τηλ.: 210 6984674 - 6944736072ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

LASER ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑΣ

Η διόρθωση της υπερμετρωπίας με laser επιτυγχάνεται με την τεχνική LASIK. Επειδή από τις τεχνικές διόρθωσης διαθλαστικών ανωμαλιών με laser, η lasik έχει πιο άμεσα και θεαματικά αποτελέσματα και με δεδομένο ότι υπάρχει απουσία ενοχλήσεων, έχει σαφώς περισσότερες προτιμήσεις σε όλον τον κόσμο. Η τεχνική lasik εφαρμόζεται και για την διόρθωση υπερμετρωπίας με laser ,αστιγματισμού, αλλά και σε διάφορες τεχνικές αντιμετώπισης της πρεσβυωπίας.

Το Lasik είναι η μεταγενέστερη διαδικασία laser διόρθωσης διαθλαστικών ανωμαλιών καθώς προηγήθηκε η PRK αλλά βασίζεται στην ίδια αρχή, δηλαδή αλλαγή της καμπυλότητας της πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς αλλάζει τους βαθμούς της μυωπίας ή της υπερμετρωπίας και έτσι επιτυγχάνεται ευκρινής όραση. Στην υπερμετρωπία σμιλεύουμε το περιφερικό τμήμα του κερατοειδούς καθιστώντας έτσι περισσότερο διαθλαστικό το μάτι.

Με την lasik διορθώνουμε μέχρι και έξι βαθμούς υπερμετρωπίας

Το laser υπερμετρωπίας επηρεάζει και την κοντινή όραση καθώς ένας υπερμέτρωπας μετά laser υπερμετρωπίας βλέπει πολύ καλύτερα κοντά οπότε έχει ανάγκη για πολύ μικρότερα γυαλιά πρεσβυωπίας

Στην Lasik δημιουργούμε ένα πολύ μικρό κρημνό (flap) πάχους 100-180μm (μικρομέτρων) με μια συσκευή που λέγεται μικροκερατόμος. Μετά την ανασήκωση αυτού εφαρμόζεται η ακτινοβολία και επανατοποθετείται στην προτέρα θέση του.

Με την χρήση μηχανικού κερατοτόμου έχουμε την κλασσική lasik, ενώ με την χρήση laser κερατοτόμου έχουμε την all laser lasik. Έχουμε διάφορες ονομασίες lasik που σχετίζονται με την απουσία νυστεριού στην δημιουργία του flap όπως Z- lasik, femtosecond lasik, intralase κλπ αναλόγως των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται, αλλά λίγο- πολύ αναφέρονται στο ίδιο πράγμα.

Ο laser κερατοτόμος έχει το πλεονέκτημα ότι δημιουργεί πιο λεπτά flap επιτρέποντας μας να μπορούμε να διορθώσουμε περισσότερους βαθμούς μυωπίας, αστιγματισμού, υπερμετρωπίας κλπ. Επίσης είναι πιο κατάλληλος για ακραίες καμπυλότητες κερατοειδούς, παρέχοντας μας έτσι ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια. Η διαδικασία για κάθε μάτι διαρκεί 3-5 λεπτά.

Ένα άλλο πράγμα που προσέχουμε στο laser υπερμετρωπίας είναι η wavefront ανάλυση. Τα ανατομικά δεδομένα του ματιού υπολογίζονται ακριβώς με ειδικά μηχανήματα και καθοδηγούν το laser ώστε να εξαλείψει εκτροπές που προκαλούν προβλήματα σε χαμηλό φωτισμό.

Wavefront-LASIK (Custom LASIK – Εξατομικευμένη LASIK)

Σήμερα όταν μιλάμε για laser μυωπίας, υπερμετρωπίας, ή αστιγματισμού εννοούμε την εξατομικευμένη διόρθωση με laser. Ο όρος που χρησιμοποιείται είναι custom lasik ή prk αντιστοίχως.

Η Custom LASIK είναι η πλέον εξελιγμένη τεχνολογία laser που διαθέτουμε, όσον αφορά στον προγραμματισμό του μηχανήματος laser προκειμένου να διορθωθεί κάθε διαθλαστική εκτροπή ενός συγκεκριμένου οφθαλμού. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάλυση wavefront,που μας δίνει τις ακριβείς πληροφορίες ενός εκάστου οφθαλμού, εξετάζοντας το ως ένα μοναδικό οπτικό σύστημα.

Οφέλη του Custom LASIK

Η τεχνολογία Custom LASIK wavefront θεωρείται επαναστατική διότι όχι μόνο μπορεί να βελτιώσει την οπτική οξύτητα, αλλά και να βελτιώσει ποιοτικά στοιχεία της όρασης που μετρώνται με άλλες παραμέτρους όπως contrast sensitivity και fine vision. Αυτό μεταφράζεται σε μειωμένο κίνδυνο για μετεγχειρητικές επιπλοκές όπως δυσκολία στην νυχτερινή όραση.

Το πόσο καλά βλέπει κανείς, εξαρτάται από το πόσες εκτροπές υψηλής τάξεως και χαμηλής τάξεως υπάρχουν. Λέγοντας χαμηλής τάξεως εκτροπές εννοούμε μυωπία, αστιγματισμό, υπερμετρωπία, ενώ υψηλής τάξεως εννοούμε εκτροπές που μειώνουν το contrast sensitivity, δημιουργούν άλω, ή δυσκολεύουν την νυχτερινή όραση. Η συμβατική lasik θεραπεύει τις χαμηλής τάξης εκτροπές αλλά όχι τις υψηλής τάξης. Έτσι σήμερα εφαρμόζεται η custom lasik, η οποία εξατομικεύει το πρόβλημα του κάθε οφθαλμού βασιζόμενο στην wavefront ανάλυση. Τα πλεονεκτήματα της wavefront ανάλυσης είναι η επίτευξη όπτικής οξύτητος 10/10 ή και καλύτερα. Καλύτερη contrast sensitivityΜειωμένες ενοχλήσεις κατά τη νυχτερινή όραση.

Υπάρχουν και άλλες τεχνικές διόρθωσης μυωπίας με laser που εφαρμόζονται λιγότερο συχνά οπότε αποφεύγω προς το παρόν να τις αναφέρω.

Πάντα προκειμένου να κάνουμε ένα laser μυωπίας ή υπερμετρωπίας ή αστιγματισμού, πρέπει να θέτουμε ως βασικό κριτήριο την ασφάλεια του οφθαλμού. Σ αυτό μας βοηθά πολύ η βοηθά πολύ η σύγχρονη τεχνολογία προσφέροντας μας μηχανήματα υψηλής ακρίβειας που μας ενημερώνουν για οποιονδήποτε κίνδυνο μπορεί να υπάρχει, οπότε μπορούμε και να τον αποφύγουμε. Η εξέλιξη στα laser για την διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών υπήρξε αλματώδης και συνεχίζει καθιστώντας έτσι την διαθλαστική χειρουργική όλο και πιο δημοφιλή.