ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 36 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ Map

Τηλ.: 210 6984674 - 6944736072ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

LASER ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

PTK (ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΚΤΟΜΗ)

Το PTK είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την βελτίωση διαφόρων επιφανειακών κερατοειδικών ανωμαλιών, όπως δυστροφίες, επιφανειακές ουλές κ.α.

Με τη χρήση αυτής της μεθόδου βελτιώνουμε την ομαλότητα του κερατοειδούς και έχουμε ως αποτέλεσμα την καθαρότητα του και την εν γένει βελτίωση την όρασης.