ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 36 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ Map

Τηλ.: 210 6984674 - 6944736072ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ

Η σύγχρονη αντιμετώπιση του καταρράκτη είναι η φακοθρυψία. Στην τεχνική αυτή γίνεται αφαίρεση του καταρράκτη αφού τον θρυμματίσουμε με την ενέργεια υπερήχων ή femtosecond laser. Κατ ΄ αρχήν την τεχνική αυτή γίνεται πολύ μικρή τομή στο σκληροκερατοειδές όριο μήκους 1.5-2.5 mm και εν συνεχεία με την χρήση υπερήχων, θρυμματισμός και αναρρόφηση του καταρρακτικού φακού. Στην θέση του αφαιρεθέντος φακού από την ίδια τομή εισάγεται και τοποθετείται τεχνητός ενδοφακός, αναδιπλούμενος, ο οποίος είναι ισόβιος. Η ανωτέρω τεχνική έχει ταχύτατη αποθεραπεία, ενώ δεν χρησιμοποιούνται ράμματα. Ταυτόχρονα μπορούμε να διορθώσουμε και διαθλαστικά προβλήματα που ίσως υπάρχουν, όπως μυωπία, αστιγματισμός, υπερμετρωπία.

Ο χρόνος που απαιτείται για το χειρουργείο του καταρράκτη είναι συνήθως μερικά λεπτά, εξαρτώμενος και από την σκληρότητα του καταρρακτικού φακού.

Τα τελευταία χρόνια έχει εισαχθεί στην χειρουργική του καταρράκτη το femtosecond laser.

Είναι ένα ακόμα βήμα στην εξέλιξη της χειρουργικής οφθαλμολογίας, που εξελίσσεται και αφήνει πολλές προσδοκίες για το μέλλον.

Η εγχείρηση του καταρράκτη είναι μία ιδιαίτερα λεπτή επέμβαση μικροχειρουργικής του οφθαλμού και πάντα αντιμετωπίζουμε διαφόρων ειδών δυσκολίες. Ίσως το γεγονός ότι συνήθως ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά , έχει δημιουργήσει την αντίληψη ότι είναι και ιδιαίτερα απλή, αλλά πρέπει πάντα να γνωρίζουμε ότι δεν παύει να είναι μια επέμβαση και μάλιστα ιδιαίτερα λεπτή. Επίσης καλό είναι να αποφεύγουμε να αποφασίσουμε την εγχείρηση καταρράκτη όταν τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, αλλά από την στιγμή που διαπιστώσουμε ότι ο καταρράκτης προχωρά, καλό είναι και να προγραμματίσουμε την επέμβαση χωρίς όμως άγχος ή πανικό. Ο καταρράκτης πάντα αντιμετωπίζεται, αλλά όσο αφήνεται χωρίς επέμβαση αυξάνει ο κίνδυνος επιπλοκών.

Η εγχείρηση του καταρράκτη πολλές φορές συνδυάζεται και με χειρουργείο γλαυκώματος αν συνυπάρχει και είναι δύσκολο να αντιμετωπισθεί συντηρητικά.

Το χειρουργείο του καταρράκτη μπορεί πολλές φορές να συνδυαστεί και με διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών όπως μυωπία, υπερμετρωπία και αστιγματισμός με την ένθεση του κατάλληλου ενδοφακού. Έτσι επιτυγχάνουμε δύο στόχους ταυτόχρονα. Επίσης μπορούμε σε συνδυασμό με το χειρουργείο καταρράκτη και στους δύο οφθαλμούς να υπολογίσουμε την κατάλληλη δύναμη του κάθε ενός ενδοφακού ώστε να απαλλαγεί ο ασθενής μας και από την ανάγκη χρήσης γυαλιών πρεσβυωπίας στον μεγαλύτερο όγκο των δραστηριοτήτων του.

ΠΡΟΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ

Πριν την εγχείρηση του καταρράκτη μετράμε το μήκος του ματιού με υπερήχους καθώς και την καμπυλότητα της πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς με την λεγόμενη κερατομετρία. Αυτές οι εξετάσεις μας βοηθούν στο να υπολογίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα την δύναμη του φακού που θα τοποθετήσουμε στο μάτι κατά την διάρκεια της εγχείρησης του καταρράκτη.

Αν κάποιος λαμβάνει κάποια φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να ενημερώσει τον ιατρό του γιατί πιθανόν να χρειάζεται προσωρινή διακοπή τους. Επίσης πιθανόν να χρειαστούν κολλύρια αντιβιοτικά ή αντιφλεγμονώδη προεγχειρητικά για την μείωση της φλεγμονής που θα προκύψει από την εγχείρηση του καταρράκτη.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ

Όπως προαναφέραμε η συχνότερη διαδικασία για την αφαίρεση του καταρράκτη είναι η φακοθρυψία. Μία μικρή τομή στο σκληροκερατοειδές όριο γίνεται περίπου 1,5 -2 χιλιοστών. Από εκεί εισέρχεται ένα λεπτό όργανο που παράγει υπερήχους και θρυματίζει τον καταρρακτικό φακό και ταυτοχρόνως τον αναρροφά. Αφού αφαιρεθεί ο καταρράκτης ο χειρουργός τοποθετεί τον τεχνητό φακό μέσα στον σάκο που μέχρι πρότινος υπήρχε ο καταρράκτης από την ίδια τομή που έγινε η αφαίρεση του καταρράκτη.Αυτή είναι η διαδικασία της εγχείρησης του καταρράκτη και συνήθως διαρκεί 10-15 λεπτά. Μετά το χειρουργείο του καταρράκτη είναι αναγκαίο να χρησιμοποιήσουμε κολλύρια με αντιβιοτικό και αντιφλεγμονώδες για περίπου είκοσι μέρες με ένα μήνα.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ

Αυτές είναι :

Η πιθανότητα μιας επιπλοκής από το χειρουργείο καταρράκτη υπάρχει πάντα αλλά μπορούμε να τις μειώσουμε με την έγκαιρη αντιμετώπιση του καταρράκτη διότι όσο πιο προχωρημένος είναι ο καταρράκτης τόσο πιθανότερες είναι και οι επιπλοκές.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ

Η επιλογή του φακού μας επιτρέπει να εξαλείψουμε και διαθλαστικά προβλήματα όπως υπερμετρωπία και μυωπία ενώ με τους αστιγματικούς ενδοφακούς μπορούμε να διορθώσουμε και τον αστιγματισμό. Επίσης υπάρχουν και οι πολυεστιακοί ενδοφακοί για την πρεσβυωπία. Θα πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι οι ειδικοί ενδοφακοί έχουν μεγαλύτερο κόστος και πολλές φορές εκτιμάται ότι δεν είναι απαραίτητη μια τέτοια πολυτέλεια.