ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 36 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ Map

Τηλ.: 210 6984674 - 6944736072ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΓΛΑΥΚΩΜΑ

Το γλαύκωμα είναι μη αναστρέψιμη βλάβη του οπτικού νεύρου που συχνά συνδυάζεται με υψηλές τιμές ενδοφθάλμιας πίεσης.

Πρόκειται για τη δεύτερη αιτία τύφλωσης στο δυτικό κόσμο. Αν και έχει πολλές μορφές, η συχνότερη (το γλαύκωμα ανοικτής γωνίας) ξεκινά συνήθως χωρίς έκδηλα συμπτώματα, ώστε η διάγνωση τίθεται καθυστερημένα. Χαρακτηριστικά έχει υπολογιστεί ότι περίπου το 50% των γλαυκωμάτων στον πληθυσμό είναι αδιάγνωστα. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικός ο προληπτικός έλεγχος με μετρήσεις της ενδοφθάλμιας πίεσης (τονομέτρηση) και έλεγχο του οπτικού νεύρου (με οφθαλμοσκόπηση), ιδίως σε άτομα άνω των 40 ετών.

Σε περιπτώσεις που ενδείκνυται συνιστάται και ο έλεγχος των οπτικών πεδίων (περιμετρία).Το χρόνιο απλούν γλαύκωμα είναι κληρονομική νόσος, γι αυτό έχει τεράστια σημασία ο τακτικός έλεγχος ατόμων με κληρονομική επιβάρυνση. Για την αντιμετώπιση του γλαυκώματος χρησιμοποιούνται κυρίως κολλύρια, αλλά σε πιο δύσκολες περιπτώσεις γίνονται επεμβάσεις με laser ή αντιγλαυκωματικές επεμβάσεις όπως η τραμπεκουλεκτομή, η ανακατασκευή (revision) εγκυστωμένων διηθητικών φυσαλίδων, η συνδυασμένη επέμβαση φακοθρυψίας - τραμπεκουλεκτομής, η τοποθέτηση αντιγλαυκωματικών βαλβίδων (Ahmed FP-7, Molteno) και η κυκλοκαταστροφή με κρυοπηξία.