ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 36 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ Map

Τηλ.: 210 6984674 - 6944736072ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΑΣΤΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ο αστιγματισμός είναι κατά πάσα πιθανότητα το διαθλαστικό πρόβλημα των ματιών που είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό. Όπως φαίνεται και από την ονομασία του ( α-στιγματισμός) το είδωλο ενός αντικειμένου δεν εστιάζεται σε ένα σημείο αλλά σε περισσότερα.

ΕΙΔΗ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΛΟΣ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ο ομαλός αστιγματισμός διακρίνεται σε απλό μυωπικό αστιγματισμό ή απλό υπερμετρωπικό αστιγματισμό, σε σύνθετο μυωπικό ή σύνθετο υπερμετρωπικό αστιγματισμό και σε μικτό αστιγματισμό όπου συνυπάρχει μυωπικό και υπερμετρωπικό στοιχείο ταυτόχρονα.

ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ο αστιγματισμός αυτός παρατηρείται σε τραύματα, εγκαύματα, χειρουργεία αλλά και σε κερατόκωνο. Στον ανώμαλο αστιγματισμό οι κύριοι διαθλαστικοί άξονες του κερατοειδούς δεν είναι κάθετοι μεταξύ τους.

ΠΩΣ ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΑΙ Ο ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ

Και πάλι εδώ θα αναφέρουμε πως τα συμπτώματα του αστιγματισμού εξαρτώνται από τον βαθμό και την ηλικία του πάσχοντος. Πολλές φορές ο ασθενής παραπονιέται για αίσθημα "βάρους" ή για κεφαλαλγία ιδίως μετά από παρατεταμένο διάβασμα. Αν ο βαθμός του αστιγματισμού είναι μεγάλος, η όραση είναι θολή και στα παιδιά υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης αμβλυωπίας αν αφεθεί χωρίς αντιμετώπιση.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ο αστιγματισμός αντιμετωπίζεται με γυαλιά ή αστιγματικούς φακούς επαφής αλλά και με επεμβάσεις κυρίως laser ή ενδοκερατικούς δακτύλιους.

Όσον αφορά στο laser και πάλι η ενδεικνυόμενη μέθοδος είναι η lasik.

Στην περίπτωση που ο αστιγματισμός οφείλεται σε κερατόκωνο αντιμετωπίζεται με διασύνδεση κολλαγόνου (cross linking) και με ενδοκερατικούς δακτύλιους.